Apurahat

Ulkomailla tapahtuvan tutkimusjakson rahoittamiseen tarkoitettuihin apurahoihin on vuosittain käytettävissä noin 500.000 euroa. Myönnettävä summa mitoitetaan ensisijassa kattamaan 6-12 kuukauden pituisen tutkijavierailun aiheuttamat lisäkustannukset, kuten matka-, muutto- ja asumiskustannukset sekä lasten koulumaksut ja vakuutukset. Myös elinkustannuksien kattamiseen tarkoitettu työskentelyapuraha voi sisältyä summaan, jos hakijalla ei ole muuta toimeentuloa turvaavaa rahoitusta kuten esimerkiksi vierailukohteen tai suomalaisen työnantajan maksama palkka. Hakijan esittämä kustannusarvio otetaan huomioon, mutta apuraha voidaan myöntää haettua pienempänä. Myönnettävä apuraha voi olla enintään 50.000 euroa.

Apurahoja ei myönnetä lääketieteen, bioteknologian, (kansan)taloustieteen tai arkkitehtuurin tutkimukseen. Hakijan tulee olla Suomen kansalainen tai hänellä on oltava pysyvä asuinpaikka Suomessa.

Hakuohjeet

Seuraava hakukausi alkaa 1.3.2021

Apurahan hakeminen tapahtuu sähköisesti oheisesta “Luo uusi hakemus” linkistä.

Luo uusi hakemus

Hakemukseen on liitettävä tutkimussuunnitelman lisäksi yhdelle sivulle koottu hankekuvaus, jossa hakija perustelee vierailunsa tärkeyden sekä omasta että tutkimuksen näkökulmasta. Koko liiteaineiston laajuus tulostettuna ei saa ylittää kymmentä sivua.

Apurahan maksamisen edellytyksenä on vastaanottavan tutkimuslaitoksen tai yliopiston kutsu- tai hyväksymiskirje.
Apurahahakemus tulee lähettää liitteineen ja lausuntoineen viimeistään 16.4.2021.

Hakemuksen täyttöohjeet

Liitteet 1-4 (hankekuvaus, tutkimussuunnitelma, lyhyt CV ja tutkintotodistus) ovat pakollisia.

Hankekuvaus kuvaa lyhyesti ja selkeästi tutkimuksen tavoitteet ja miten tutkimus aiotaan toteuttaa. Hankekuvauksen pituus on yksi sivu. Hankekuvauksessa tulee esittää, miten aihe liittyy kaupallisiin tai teknillisiin aloihin ja miten tulokset voivat mahdollisesti palvella suomalaista elinkeinoelämää.

CV:n pituus on korkeintaan kolme sivua.

Kutsukirje ei ole pakollinen vielä tässä vaiheessa. Jos hakijalle myönnetään rahoitus, maksatus tapahtuu vasta sen jälkeen, kun rahoittaja on saanut varmistuksen vastaanottavasta paikasta.

 

Mahdolliset kysymykset voi lähettää osoitteeseen info(at)kaute.fi